شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
تقویم
روز دانشجو


مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات روبیک دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات روبیک به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام (اتاق کنفرانس) وِیژه دانشجویان دختر در روز شنبه 23 آذر 98 از ساعت 18:30 برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند. مقام اول: ایدا نوریان مقام دوم: فاطمه ایزدی مقام سوم: مهنا دهنوی
 ٠٩:٣٩ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات روبیک دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات روبیک به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام (اتاق کنفرانس) وِیژه دانشجویان پسر در روز شنبه 23 آذر 98 از ساعت 18 برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند. مقام اول: علی شریفی مقام دوم: رضا نصری شعار مقام سوم: سعدالدین صالحی
 ٠٩:٣٦ - يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام وِیژه دانشجویان دختر در روز سه شنبه 19 آذر 98 از ساعت 19:30 برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند. مقام اول: زهرا کلهری مقام دوم: زهرا جمشید دوست مقام سوم: مائده سلطانی
 ٠٩:٢٢ - چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات طنابزنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات طنابزنی به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام وِیژه دانشجویان دختر در روز یک شنبه 17 آذر 98 از ساعت 18 برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند. مقام اول: فاطمه نبی زاده مقام دوم: کوثر صالحی مقام سوم: فاطمه کاکایی
 ١٠:٢٩ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات داژبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات داژبال به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام در روز شنبه 16 آذر 98 از ساعت 18 وِیژه دانشجویان دختر برگزار و تیم های برتر به ترتیب ذیل به مقام های برتر دست یافتند. مقام اول: سیده اکرم موسوی شریف، عاطفه صحرا رو، اسما زارعی الوار و رویا فرهمندی مقام دوم: فاطمه گلی، مبینا خداویسی، نسیم مولایی و نسترن سماواتی
 ١٠:٢٦ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات دروازه دقت فریزبی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات دروازه دقت فریزبی به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام وِیژه دانشجویان پسر برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند. مقام اول: محمد امین غلامی مقام دوم: کامران ارغوان مقام سوم: محمدجواد رحمانی
 ١٠:٢٢ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات فوتبال رو میزی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات فوتبال رومیزی به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید نعیمی در روز چهارشنبه 13 آذر 98 از ساعت 18 وِیژه دانشجویان پسر برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
 ١٠:١٨ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات فوتبال رو میزی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات فوتبال رو میزی به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید سپهری وِیژه دانشجویان دختر در روز یک شنبه 17 آذر 98 از ساعت 18 برگزار و نفرات برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند. مقام اول: فاطمه رحیمی و سپیده مبشر مقام دوم: سمیه سلگی ومریم زند مقام سوم: فاطمه فریدونی و فائزه جنگی
 ٠٩:١٧ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات دانشجویی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو؛
برگزاری مسابقات طناب‌کشی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
یک دوره مسابقات طناب کشی به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید گمنام در روز پنج شنبه 14 آذر 98 از ساعت 18 وِیژه دانشجویان پسر برگزار و تیم های برتر به ترتیب ذیل به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
 ٠٩:٥٤ - شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>