شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩
تقویم
ثبت نام کلاس های ورزش‌های همگانی دانشجویان
ثبت نام کلاس‌های ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر

انتخاب شرکت در المپیاد کشوری ورزش‌های همگانی

 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 شماره دانشجویی:
 *
 شماره تماس:
 *
توضیحات:
                     در صورت داشتن عنوان قهرمانی و سابقه ورزشی مختصر توضیح دهید.

 جنسیت:  دختر       پسر
 رشته ورزشی:
 دارت   فوتبال روی میزی داژبال طناب‌زنی طناب کشی  روبیک آمادگی جسمانی فریزبی